Ošetrenie pohľadového betónu

Pohľadový betón potrebuje pohladiť

Keď sme sa rozhodli priznať prvok pohľadového betónu či už v interiéri alebo v exteriéri je potrebné ho ošetriť.

Ošetrením rozumieme prvotné odstránenie hrubých nečistôt a následné jemné mechanické čistenie vibračnou brúskou bez poškodenia povrchu a za použitia brúsnych kotúčov zrnitosti podľa potreby . Je potrebné odstrániť prach , piesok , mastnoty a rôzne nečistoty , ktoré tam zostali ako pozostatky stavebnej činnosti. Na záver povrch odprašníme , povysávame zostatkovú prašnosť a impregnujeme špeciálnymi impregnáciami , olejmi , alebo lakmi podľa požiadaviek na výsledný efekt. Takto ochránený povrch betónu sa stáva umývateľný , a odolný voči poveternostným vplyvom.

Týmto výrazne predĺžime životnosť pohľadového betónu a dosiahneme exkluzívny a nadčasový povrch .

Mám záujem

Chcete zmeniť vaše priestory?

Máme pre Vás riešenie, kontaktujte nás

Áno, mám záujem